VİZYON

Alanında saygın öğretim üyeleri ile çağdaş standartlarda eğitim yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği insanlarla ve ürettiği bilgiyle Türkiye sağlık sisteminin geleceğini şekillendiren lider eğitim kuruluşu olmaktır.

MİSYON 

Yenilikçi, araştırmacı, rekabetçi, girişimci ve yaşam boyu öğrenme becerisi geliştirmiş “profesyonel sağlık yöneticileri” yetiştirmektir.

TEMEL DEĞERLERİ

• Evrensel değerlere bağlılık
• Bilimsellik
• Yaratıcılık
• Güvenilirlik
• Ekip ruhuna sahip olmak
• Katılımcı yönetim anlayışı
• Şeffaflık
• Dürüstlük
• Çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti