avrasya-universitesi-saglikbilimleri-fakultesi-saglik-yonetimi-slide-7Toplumun sağlık statüsünün korunması ve iyileştirilmesi amacıyla, Türkiye sağlık sektöründe özellikle son yıllarda birçok değişiklik yapılmaktadır. Bu değişiklikler neticesinde ülkemizin sağlık sektörü sürekli büyüyen, değişen ve rekabetin arttığı bir sektör haline gelmiştir. Bu gelişme, sektörün sorunlarına daha etkili, daha verimli ve daha yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek ve hatta sektörü yönlendirebilecek kavramsal, analitik ve teknik bilgi, beceri ve yeteneğe sahip yöneticilere duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Sağlık Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, sağlık sektörünün her kademesinde rol alan tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek sağlık yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ’NÜN BENZER PROGRAMLARDAN FARKLARI

avrasya-universitesi-saglikbilimleri-fakultesi-saglik-yonetimi-slide-5Sağlık yönetimi programımız öğrencilerin gerek ülkemizde gerek ABD, Kanada, Avrupa Birliği Ülkeleri gibi ülkelerde kolaylıkla kendilerini ifade edebilecekleri gibi hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin aldıkları derslerin oranı yurtdışında benzer programları akredite eden kurumların beklentileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Dolayısıyla mezunlarımız bu ülkeler ve ülkemizde iş bulma olanağı elde edebileceklerdir. Ülkemizdeki ve birçok ülkedeki benzer programlardan temel farkı öğrencilerin, 2. sınıftan itibaren başta hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları olmak üzere uygulamalı eğitimlerinin başlamasıdır. Bu kapsamda 2. ve 3. sınıfta bir yıl boyunca haftada bir gün, 4. sınıfta ise haftada 2 gün zorunlu pratik uygulamalarda bulunmaktadırlar. Ayrıca yaz stajı ile 20 iş günü belirli bir alana yönelik (finansman, pazarlama, kalite, hasta hizmetleri vb.) çalışmaları ile teori ve uygulama dengesi içinde eğitimlerini güçlendirmektedirler. Öğrencilerimizin aldıkları bu uygulamalı eğitim, işe giriş sürecinde bir kolaylık sağladığı gibi, iş yaşamında da edinilmiş deneyimin avantajlarından yararlanma olanağı sağlamaktadır.